Kursy STCW

Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW dla żeglarzy i marynarzy

Pięciodniowy kurs zintegrowany pozwoli każdemu zapoznać się ze wszelkimi szkoleniami zgodnie z wymaganiami Prawidła VI/1 Konwencji STCW. A będzie to kurs ochrony przeciwpożarowej, elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, ITR (indywidualne techniki ratunkowe) oraz bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej. Każdy z uczestników po pozytywnym zakończeniu szkolenia otrzyma międzynarodowy certyfikat zgodny z wymaganiami programowymi określonymi przez IMO i zawartymi w Konwencji STCW. Oferta skierowana jest do żeglarzy, instruktorów żeglarstwa oraz wszystkich chętnych chcących podnieść swoje umiejętności przydatne zarówno na rejsach, żaglowcach oraz komercyjnym prowadzeniu jachtów. Kursy STCW to nie tylko bezpieczeństwo każdego z nas, ale i wstęp do rzeczywiście profesjonalnego żeglarstwa. Również przepisy RYA wymagają posiadania takiego przeszkolenia.

1. Miejsce szkolenia:
Gdynia – Ośrodek Szkolenia Ratowniczego, ul: Batorego 28/32
Zajęcia przeciw pożarowe odbywają się na specjalnie do tego przygotowanym poligonie.

2. Rozpoczęcie kursu:
Pięciodniowe kursy STCW organizowane są cyklicznie zawsze od poniedziałku do piątku. Zajęcia zaczynają się o godzinie 0800 pierwszego dnia kursu

3. Instruktorzy:
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z Ośrodka Szkolenia Ratowniczego. Są to doświadczeni wykładowcy i instruktorzy, legitymujący się zarówno dyplomami oficerów marynarki handlowej jak i certyfikatami ukończonych szkoleń instruktorskich w zagranicznych ośrodkach szkoleniowych.

4. Program kursu SCTW obejmuje:

I. Indywidualne Techniki Ratunkowe – ITR (IMO 1.19), w tym:

 • rodzaje zagrożeń życia na morzu,
 • sygnały wzywania pomocy na morzu wg MPDM,
 • organizacja ratowania życia na morzu w Polsce i na świecie,
 • wyposażenie ratunkowe statków w indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe,
 • techniki ewakuacji ludzi ze statku,
 • techniki ratowania rozbitków,
 • ewakuacja załogi statku przez śmigłowiec

Ćwiczenia praktyczne odbywają się na basenie lub wodach otwartych z wykorzystaniem indywidualnych i zbiorowych środków ratunkowych oraz ćwiczenia na poligonie z zasad użycia pirotechnicznych środków sygnałowych.

Po zaliczeniu szkolenia kursant otrzymuje certyfikat wystawiony przez Urząd Morski stwierdzający, że kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie podstawowym z Indywidualnych Technik Ratunkowych zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW.

II. Podstawowy Ochrony Przeciwpożarowej (IMO 1.20), w tym:

 • wymagania konwencji STCW w zakresie ppoż,
 • teorię pożaru,
 • warunki powstawania pożaru – trójkąt pożarowy,
 • źródła zapłonu,
 • właściwości materiałów palnych,
 • zagrożenie pożarowe,
 • przyczyny pożarów na statkach,
 • wykrywanie pożarów,
 • budowa,
 • użytkowanie i rozmieszczenie sprzętu pożarniczego na statku,
 • budowa i użytkowanie stałych instalacji gaśniczych,
 • organizacja walki z pożarem na statku,
 • techniki walki z pożarem,
 • środki gaśnicze

Program szkolenia obejmuje także ćwiczenia praktyczne na poligonie pożarowym z zakresu:

 • gaszenia małych pożarów gaśnicami (śniegowymi CO2, proszkowymi i lekką wodą),
 • rozwijanie i zwijanie oraz łączenie węży pożarowych i prądownic,
 • podawanie prądów wodnych zwartych i rozproszonych
 • podawanie prądów piany – ciężkiej, średniej i lekkie
 • na statku poligonie przejście przez zadymione pomieszczenia w aparatach oddechowych na sprężone powietrze oraz ewakuacja manekina.

Po zaliczeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat wystawiony przez Urząd Morski stwierdzający, że kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie podstawowym ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW.

III. Elementarna Pomoc Medyczna (IMO 1.13), w tym:

anatomia i fizjologia organizmu człowieka, pozycje układania poszkodowanego, postępowanie w przypadku utraty przytomności, reanimacja, postępowanie w przypadkach krwawienia, opanowanie szoków, postępowanie w przypadku oparzenia, porażenia prądem, ratowanie i transport poszkodowanego na statku

Ćwiczenia praktyczne obejmują:

 • opatrywania ran,
 • unieruchamiania skręceń,
 • złamań i zwichnięć kończyn,
 • praktyczną reanimację

IV. Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna (IMO 1.21), w tym:

 • omówienie przepisów międzynarodowych , konwencji STCW, SOLAS, MARPOL i kodeksów,
 • rodzaje zagrożeń na statkach morskich i prewencji tych zagrożeń,
 • znajomość statkowych sygnałów i planów alarmowych,
 • rozlewy na morzu i podstawowe wiadomości na temat ochrony środowiska morskiego,
 • przestrzeganie krajowych i międzynarodowych zasad BHP na statkach morskich,
 • polecenia w języku angielskim w różnych relacjach na statku,
 • wzajemne zależności pomiędzy członkami załogi na statku,
 • odpowiedzialność socjalna,
 • zagrożenia/ alkohol, narkotyki.

Po zaliczeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat wystawiony przez Urząd Morski stwierdzający, że kursant jest odpowiednio przeszkolony w zakresie Bezpieczeństwa Własnego o Odpowiedzialności Wspólnej zgodnie z wymogami prawidła VI/1 Konwencji STCW.

Na pierwszych zajeciach otrzymują Państwo szczegółowy harmonogram zajęć.

5. Jakie dokumenty należy przygotować do egzaminu, plus co należy zabrać ze sobą na zajęcia:

 • aktualne świadectwo zdrowia
 • pamiętajcie o zabraniu stroju kąpielowego
 • ubrania, które będziecie mogli wykorzystać na poligonie strażackim w trakcie gaszenia pożarów

 

Kursy STCW odbywają się niezależnie od ilości uczestników!!


TERMINY KURSU:
NRTERMINMIEJSCECENAILOŚĆ DNIUWAGI
Maj14 - 19.05Gdynia1000 pln6wolne miejsca
Maj25 - 30.05Gdynia1000 pln6wolne miejsca
Warunki rezerwacji miejsca:

ZAPISZ SIĘ PRZEZ INTERNET