UBEZPIECZENIE OC SKIPPERA

Czemu warto zabezpieczyć się przed czarterem jachtu? Bo nie wiesz co będzie a szkody powstałe w wyniku błędu, przypadku, roztargnienia będą kosztować znacznie więcej! Firma Yacht Pool proponuje według nas bardzo dobre ubezpieczenie w rozsądnej cenie. Za rok koszt polisy to kwota
89 euro.
Powody, dla których warto się dodatkowo zabezpieczyć przed czarterem jachtu:
ponieważ to Wy odpowiadacie całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem za szkody osobowe, bądź materialne spowodowane przez inne osoby.

-ponieważ Wasze prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie pokryje w   całości szkód powstałych w wyniku prac skippera lub jego załogi.

– ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej załogi (np. osobowe ubezpieczenie poszkodowanego) nie ma tu zastosowania

-ponieważ nigdy nie wiadomo w jakim zakresie na obcej, czy wyczarterowanej jednostce obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa. Bardzo często ochrona ta jest ograniczona wartością jednostki, co przy nieograniczonej sumie ubezpieczenia osobowego, może być o wiele za niskie.

Często są także uwzględniane tylko określone szkody, np. szkody w wyniku kolizji itp.. Jednak w naszym przypadku jesteście ubezpieczeni od wszelkich szkód.

-ponieważ nie Wiecie , czy w ogóle na takich jednostkach istnieje ochrona pokrycia szkód.

-ponieważ  nie Wiecie, czy składki ubezpieczeniowe były spłacane we właściwym czasie, co  może prowadzić o takich następstw jak uwolnienie Ubezpieczenia od obowiązku zapłacenia za szkody, co oznacza, że jesteście pozbawieni ochrony ubezpieczeniowej.

– ponieważ na jednostkach, które płyną pod obcą flagą gdzie w zasadzie, obowiązują obce warunki ubezpieczeniowe, które sformułowane są w obcym języku i ocena tego wszystkiego jest  dla Was praktycznie niemożliwa.

– ponieważ żadna ze znanych nam firm Ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej nie pokrywa roszczeń ubezpieczeniowych przeciwnika za szkody, które powstały na wyczarterowanym jachcie w wyniku zawinionego niedbalstwa skippera.

-ponieważ YACHT POOL pokrywa szkody materialne powstałe w wyniku zawinionego niedbalstwa.

Wypełnij wniosek on -line dla skipperów niezawodowych i postępuj według instrukcji.
wniosek skippera prywatny(2)

Jeśli jesteś zawodowym skipperem napisz do nas , wyślemy wniosek odpowiedni dla Ciebie.

Do zobaczenia na wodzie i bezpiecznej żeglugi:)

Formularz ubezpieczeniowy na rejs morski

Jeżeli potrzebujesz ubezpieczenie wypełnij poniższy formularz.